Sedan 1985

Infotmp559C-large

Vårt hemmavatten Aspen, belägen 20 km nordost om Göteborg har en yta på omkring 500 ha och anses som riksintressant av Naturvårdsverket. Sjön är, till skillnad från många andra bra fiskevatten, inte kuperad utan har en jämnt sluttande bottenstruktur, med ett större platt parti i sjöns mitt. ​ Sjöns medeldjup är omkring xx meter. Aspen ingår i Aspen/Säveåns FVO och Säveån är en viktig del av vattnet. ​ Säveån rinner genom Lerums kommun, mynnar ut i Aspen och tar sig så småningom till utflödet vid Jonsered på Aspens västra sida. Flödet gör Aspen till ett mycket intressant fiskevatten med unikt många arter representerade.

Fiskekort Fiskekort finns att köpa på ST1 macken i lerum. Ligger i nära anslutning till sjön. Fiskekortspriser: Årskort 150kr/år – Båtkort 300kr/år – Veckokort 50kr – Dagskort 20kr – Ungdomar fiskar gratis t.o.m. det år de fyller 15 år. Båt finns under turistsäsong att hyra på Aspen camping

 

 

Länkar

Båtplats

Båtramp

Föreskrifter för sjötrafik i Aspen (Kräver PDF visare)