Sedan 1985

Medlemsavgiften för 2020 är 600 kr och plusgirot är 491 19 73-8  (Glöm ej skriva avsändare)