Om klubben

Storfiskarna Aspen (SF Aspen) är en fiskeklubb i Lerum som startades 1985 av några storfiskare som älskade att fiska gös på sjön. Under åren har SF Aspen utvecklats till en klubb där fiske efter abborre & gös från båt har stått i centrum. Detta fiske är verkligen något som våra medlemmar brinner för än idag.

Det är därför en stor fördel om du som medlem har egen båt eller tillgång till båt. Vi trailar ofta våra båtar till olika sjöar för att genomföra våra fiskeaktiviteter. Saknar du båt finns det ofta plats att åka med i någon annan medlems båt. Detta är något som vi i största mån försöker lösa för att så många som möjligt ska kunna vara med på klubbens aktiviteter.

Som medlem i SF Aspen har du flera förmåner. Du får varje år ett fiskekort i Aspen men även fiskekortet Gula kortet med tillgång till 60 olika fiskevatten i Göteborgsområdet. Dessa fiskekort ingår i din medlemsavgift som under 2024 är fastställd till 600kr/år.

SF Aspen genomför ungefär 10 aktiviteter årligen där de flesta är fisketävlingar inom klubben mot varandra eller i lag. De år som sjöarna fryser till is sätter vi även in lite extra isfiskeaktiviteter.

SF Aspens Styrelse 2024

Ordförande: Emanuel Dagemark
Kassör: John Nilsson
Ledamot: Ove Nilsson
Ledamot: Christian Strid
Ledamot: Alexander Odéus
Revisor: Hans-Arne Olausson
Revisor: Lars Molén
Suppleant: Jan Svanberg
Suppleant: Thomas Grahn